Projekty

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki LITTLE LIGHTS poprzez internacjonalizację jej działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na umocnienie pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to miało pozytywny wpływ także na promocję polskiego designu oraz Marki Polskiej Gospodarki.
 
Wartość Projektu: 458 600,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 389 810,00 PLN